20130204181445469.jpg ダイヤモンド富士(上平井水門) 2013.2.3 1 不発