20130204181655719.jpg ダイヤモンド富士(上平井水門) 2013.2.3 5 不発