20130204181656654.jpg ダイヤモンド富士(上平井水門) 2013.2.3 3 不発