2014022211145525c.jpg ダイヤモンド富士(美浜大橋) 2014.2.21 7 IMG_5746